Այս դասընթացը նախատեսված է իրավագիտության ֆակուլտետի 1-ին կուրսի ուսանողների համար։