Այս դասընթացը նախատեսված է իրավագիտության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։