Այս դասընթացը նախատեսված է իրավագիտության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։