Այս դասընթացը նախատեսված է բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։