Այս դասընթացը նախատեսված է բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։