Այս դասընթացը նախատեսված է բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։