Այս դասընթացը նախատեսված է իրավագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։