Այս դասընթացը նախատեսված է բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի 1-ին կուրսի ուսանողների համար։