Այս դասընթացը նախատեսված է բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի /մանկավարժ/ ուսանողների համար։