Այս դասընթացը նախատեսված է բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի և 4-րդ /մանկավարժ/ կուրսի  ուսանողների համար։